Обучение по член 162

Ако притежавате книжка издадена извън ЕС и желате да управлявате моторни превозни средстава (МПС) в България или ЕС е необходимо да преминете допълнително обучение и да се явите на изпит.

Курсовете може да се провеждат и на английски език.

Теоретична подготовка
По време на часовете по теоретична подготовка ще разгледаме особеностите на правилата за движение по пътищата в България и ЕС. Часовете се провеждат в учебния кабинет на адрес: гр.Благоевград, ул.”Скаптопара ”№15.

Практическа подготовка – 4 мото/часа
По време на практическата подготовка, курсистите ще имат възможността да приложат теоретичните познания на пътя, като управляват учебния автомобил в различни условия и среди. Това включва не само каране на полигона, където могат да усвоят основните умения и маневри, но и упражняване в реални градски и извънградски условия. Важно е да се отбележи, че един учебен час е с продължителност 40 минути, което позволява на курсистите да получат достатъчно време за практическо обучение. Осигурява се удобство и гъвкавост в графика, за да се съчетаят нуждите на курсистите с работното време на преподавателя.

Вътрешни изпити по теория и практика
След приключването на лекциите по теория и практическите часове се провеждат вътрешни теоретични и практически изпити, които служат за оценка на усвоените знания и умения от курсистите. При успешно явяване на тези изпити, се избира дата за явяване на официалния изпит пред ООАА, където курсистите имат възможност да демонстрират своите умения и знания пред компетентния орган и да получат необходимата квалификация.

Държавен изпит по теория и практика
Изпитът се координира от ООАА. В случай на неуспешно положен изпит, кандидатът трябва да заплати допълнителна такса на държавата и да се яви на поправителен изпит, като преди този практичен изпит е задължително да изкара поне 4 практически часа.

Учебни автомобили за категория „B“:
  • Volkswagen Golf 2009;
  • Skoda Fabia 2009.
Учебни автомобили за категория „C“:
  • MAN 14272F.

Цена
Цената на курса е 240 лева. За удобство на курсистите, сумата може да се разпредели на няколко вноски. Важно е да се отбележи, че всички вноски трябва да бъдат заплатени единствено в офиса на „Автоуспех“, като срещу всяка вноска се издава финансов документ за потвърждение на плащането.

В цената на курса не се включват таксите за явяване на държавен изпит пред ООАА.

Цената на курса включва:
  • Пълна програма на обучение по теория и практика;
  • Такси за явяване на вътрешни изпити по теория и практика.
Необходимите документи са следните:
  • Шофьорска книжка;
  • Лична карта;
  • Диплома за завършено основно образнование.
Запишете се сега